3 eolico pale neve
5 pale mare

About us

Energy Generated From Natural Resources!

Energija proizvedena od prirodnih resursa!

United-Kingdom-flag-icon

Established in 2007, E.OL produces electric energy from renewable sources. The team of experts has gained the skills for the management of the entire process, from  planning and installation, to the putting into the operation the plant.  Equipped with machines with high technology, reliability and high performances. Excellent performance in terms of reducing acoustic and optical effects to a minimum, permanent operation for stable performance. 

Serbia-Flag-icon

Osnovan 2007. godine, E.OL proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora. Naš tim stručnjaka razvio je veštine za upravljanje čitavim procesom: od planiranja i instalacije, do puštanja postrojenja u rad, opremljen mašinama visoke tehnologije, pouzdanosti i visokog performansa. Odličan razvoj u smislu smanjenja akustičkih i optičkih efekata na minimum, trajni rad za stabilne performanse.

United-Kingdom-flag-icon

Low maintenance of  plants and efficient resolutions of the problems, sophisticated control systems to manage and monitor the wind farm.  Italian know-how, machines with high technology for the best solution  on the market in terms of  reliability and high performance. The ability to take care of the entire process, from design and authorization to the construction, guarantees a unique and reliable production chain and a chance to position itself in a stable manner. 

Serbia-Flag-icon

Nisko održavanje i efikasno rešavanje, sofisticirani kontrolni sistemi za upravljanje i praćenje vetrenjača. Mašine sa visokom tehnologijom za najbolje rešenje na tržištu u smislu pouzdanosti i visokih performansi. Razvijamo proces od projektovanja i autorizacije do izgradnje, garantuje jedinstven i pouzdan proizvodni lanac i šansu da se pozicionira na stabilan način.